Overslaan en naar de inhoud gaan

Conservatie & restauratie atelier

Een tiental specialisten in houtbewerking, lutherie, koperbehandeling en oppervlaktebehandeling werkt hier aan conservatie en restauratie van instrumenten. De werkplaats is enkel toegankelijk op afspraak, voor mensen die beroepsmatig met muziekinstrumenten bezig zijn.

Zoals de meeste musea houdt het MIM zich aan een viertal basisprincipes met betrekking tot conservatie en restauratie:

  • De esthetische, historische en fysische integriteit van het object wordt gerespecteerd.
  • De kwaliteit van de restauratie wordt niet bepaald door de zogenaamde waarde van het object. Elk object in onze verzameling krijgt een zorgzame behandeling.
  • Indien de resultaten van gebruikte behandelingstechnieken niet ongedaan kunnen gemaakt worden, dan vermijden we zulke technieken. Manipulaties zijn in wezen altijd omkeerbaar. Nieuw aangebrachte elementen krijgen een stempeltje MIM.
  • Elke behandeling gaat gepaard met een geschreven rapport met foto's waarin de staat van het object, de behandeling en de gebruikte materialen en technieken beschreven worden. Van instrumenten met grote documentaire waarde maakt de restaurator tijdens de interventie een gedetailleerde technische tekening.