PrintMail this page

zomerexpo Koninklijk Paleis: Heavy Metal - Traditional Sounds from Asia

Elke zomer gooit het Koninklijk Paleis in het centrum van Brussel de deuren open. U kan dan gratis binnenwandelen en de somptueuze zalen bewonderen. Sinds menige jaren vraagt het Paleis aan Belspo - dat is de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - om een tentoonstelling te brengen die het werk en de collecties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen voor het voetlicht brengt.

Dit jaar is het mim aan de beurt! 'Heavy Metal - Traditional Sounds from Asia' brengt 82 metallofonen van het mim naar het Paleis aan de overkant van de straat. Deze gongs, klokken, kommen en trommen komen allemaal uit Azië, waar zij een belangrijkere plaats innemen in de muzikale cultuur en in de samenleving dan in het Westen. De meeste stukken werden nog nooit tentoongesteld.

Wetenschappers Stéphanie Weisser en Claire Chantrenne ordenden de opstellingen in 4 hoofdstukken: "Bronzen trommen, een historisch mysterie", "De Javaanse gamelan, spiegel van de samenleving", "Gongs, godenklank" en "Klokken, aangevers van tijd en ruimte".

donderdag 1 augustus t/m zondag 8 september 2013
Koninklijk Paleis, Paleizenplein Brussel
open dinsdag tot zondag 10.30 u tot 16.30 u (laatste toegang)
maandag gesloten
gratis

Het bezoekersgidsje, in het Paleis te koop voor € 1, geeft recht op een reductie van € 2 per persoon op de toegangsprijs van het mim.
Geldig
- voor 2 personen per bezoekersgids
- enkel op de categorieën €8 en €6
- tot 29 september (enkele weken na de sluiting van Heavy Metal)

Tegelijk biedt Technopolis "Aha!", een interactieve tentoonstelling waarin volwassenen en kinderen kunnen experimenteren, onder meer met geluidsfenomenen en is er een uitzonderlijke tentoonstelling met een selectie van 20 jaar kindertekeningen voor het aftredende vorstenpaar.

Media
Images: 
gong uit Brunei
bronzen trommel uit Cambodja
gamelan uit Java (Indonesië)
gong uit Myanmar
klok uit China
klok uit India
"zingende kommen" uit Tibet (China)