Print

westerse blaas- en slaginstrumenten

door Géry Dumoulin

Blaasinstrumenten zijn te vinden in alle wereldculturen, zowel in de volkse, traditionele als in de kunstmuziek. De blaasinstrumenten uit de traditionele en niet-westerse kunstmuziek horen in het mim bij andere deelcollecties. De instrumenten die wij op deze pagina's bespreken horen thuis in de westerse kunstmuziek, ook al is hun gebruik niet altijd strikt beperkt tot die context.

Het mim bezit meer dan 1500 westerse blaasinstrumenten en verwante items. De diversiteit qua typologie, datering en herkomst is zodanig groot dat wij een mooi overzicht kunnen bieden van de evolutie van de blaasmuziekinstrumentenbouw en de uitvoeringspraktijk in het Westen.

 • blokfluiten, flageolets : c. 150
 • dwarsfluiten : c. 300
 • klarinetten : c. 250
 • saxofoons : 35
 • schalmeien, pommers, kromhoorns : c. 50
 • hobo's, Engelse hoorns : c. 100
 • fagotten, sarrusofoons, rothfoons : c. 100
 • zinken, serpenten, fagotserpenten : c. 100
 • kleppenbugels en ophicleïdes : 35
 • halve manen en cavaleriehoorns : c. 50
 • natuurtrompetten, trompetten met ventielen, cornetten met ventielen : c. 150
 • natuurhoorns en hoorns met ventielen : c. 100
 • schuiftrombones en trombones met ventielen, klaroenen : c. 75
 • saxhoorns, tubas, bombardons : c. 100

Verder nog kopieën, mondstukken, ventielmechanieken, stembuizen, dempers, losse stukken, dirigentenstokjes, experimentele instrumenten, delen van instrumenten, zakken en kisten.

Meer over ...

blaasinstrumenten in het algemeen

de familie Sax

instrumenten van Mahillon

de familie Rottenburgh

schalmeien, pommers, kromhoorns

zinken

koperblaasinstrumenten uit Nürnberg

klarinetten

fluiten

ventielcornetten

recente aanwinsten