Print

The Formalized Fiddle

logo Formalized Fiddle

Towards a New Methodology of Organological Research Using Interoperable Digital Data

 

Onderzoeksdomein:

Organologie, Musicologie, Informatiewetenschappen (Collectie Management software, standaarden en normen (metadata, ISO)), Classificatie systemen en thesauri.

Onderwerp:

Op 1 juni 2012 ging het meerjarig onderzoeksproject rond vedels -snaarinstrumenten gestreken met boog- van start in het Muziekinstrumentenmuseum. Dit project is een Actie 1 programma en wordt ondersteund door POD Wetenschapsbeleid. Het mim heeft de mogelijkheid gekregen om drie jaar lang onderzoek te verrichten naar vedels wereldwijd die digitaal toegankelijk zijn. Doel van het project is het vergelijken van de digitale beschrijvingen van de collectie vedels van het mim met die van andere musea, en met behulp van een verscheidenheid aan metadata onderzoek mogelijk te maken naar gelijkenissen, verschillen, evoluties en migraties.

Methode:

De gegevens van de vedels van verschillende musea worden samengebracht in één digitaal depot in onze database, MuseumPlus. Om het onderzoeksdomein duidelijk af te kunnen bakenen, worden alleen ‘etnische’ en volksvedels betrokken in het onderzoek, Westerse klassieke instrumenten (zowel historische als hedendaagse) worden buiten beschouwing gelaten.

In een database wordt informatie opgeslagen over objecten, zoals objectnamen, auteurs, objectgeschiedenis, afmetingen en gebruikte materialen. Voor The Formalized Fiddle wordt deze informatie aangevuld met classificatie-tags, parameters die ons iets vertellen over de eigenschappen van een bepaald instrument. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vorm van de klankgaten, lengte van de hals, decoratie, aantal snaren, soort kam, vorm van de klankkast en type boog. Dit maakt het mogelijk om vedels met elkaar in verband te brengen buiten de beperkende boom-structuur van de Hornbostel-Sachs classificatie.

Voortgang januari 2015:

Het vertrekpunt vormt de collectie van 166 vedels van het mim zelf. Deze collectie werd in eerste instantie aangevuld met gegevens uit de database van MIMO, Musical Instrument Museums Online, waar twaalf Europese musea informatie hebben ingevoerd met betrekking tot (onder meer) vedels. Zo werd de vedelcollectie uitgebreid naar 795 exemplaren. Daarna zijn ook andere internationale musea benaderd, om tot een zo groot mogelijk corpus van instrumenten te komen. Van sommige musea zijn de collecties online beschikbaar, terwijl andere ons datalijsten en foto’s van hun vedels gestuurd hebben. Verder zijn er veldtrips gemaakt naar het Danish Music Museum in Kopenhagen, Denemarken, het Musée de la Musique in Ouagadougou, Burkina Faso, en het Musée Panafricain de la Musique in Brazzaville, Congo, om ter plekke hun gegevens te verzamelen. Tot dusver is er ‘geoogst’ uit de collecties van 35 externe musea, waaronder het Metropolitan Museum in New York, het Pitt Rivers Museum in Oxford, het Musée d’ethnographie de Neuchâtel en het Musical Instrument Museum in Phoenix. Op dit moment zijn er reeds 142 verschillende soorten vedels geïdentificeerd, en bedraagt het totaal aantal vedels in de database 2456.

Zo ontstaat er een dicht netwerk van vedelparameters die via verschillende thesauri en metadata aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze manier wordt het mogelijk om een deel van bepaalde organologische onderzoeken te formaliseren. Via specifieke zoekopdrachten en gegevensfiltering binnen de database kunnen bepaalde evoluties of andere relaties tussen de objecten weergegeven worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken naar alle vedels met resonantie-snaren en de geografische verspreiding en historische evolutie van instrumenten met deze eigenschap te onderzoeken. Of te kijken naar het voorkomen van alle antropomorfe decoraties en de gelijkenissen en verschillen hiertussen. Een massa aan gegevens blijft zo controleerbaar, behandelbaar, verteerbaar, exploreerbaar.

Zo’n formalisering maakt een grondige reflectie van objecten en hun relevante kenmerken noodzakelijk. De vedels worden immers gereduceerd tot datalijsten die onmogelijk recht kunnen doen aan hun complexiteit. Daarom zullen via case studies de werkbaarheid en de wenselijkheid van de formaliseringen kritisch bekeken worden. 

Een artikel over een dag veldwerk in Burkina Faso vindt u hier: http://ethnomusicologyreview.ucla.edu/content/day-brousse

 

Contact:

Onderzoekers:

Carolien Hulshof, Musicologe

Tel: +32 2 545 01 61

Promotor:

Dr. Saskia Willaert, conservator Afrikaanse instrumenten, verantwoordelijke restauratie atelier

Tel: +32 2 545 01 67

banner Formalized Fiddle

External Video
See video
See video
See video
See video