Max Vandervorst, Orkest van papier - Slotconcert Week van de Klank