PrintMail this page

Het mim is 140 jaar jong

1 februari 1877 wordt beschouwd als de officiële geboortedatum van het Muziekinstrumentenmuseum. Die dag werd de organoloog en fabrikant van blaasinstrumenten Victor-Charles Mahillon (1841-1924) bij koninklijk besluit benoemd tot conservator van de Musée instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Pas het jaar nadien opende het museum in de Wolstraat nr. 11 zijn deuren voor het grote publiek, en alleen op donderdagmiddag van één tot drie.

Bij de oprichting kreeg Victor Mahillon 172 instrumenten onder zijn hoede. Zijn startcollectie bestond in hoofdzaak uit instrumenten uit de particuliere collectie van François-Joseph Fétis (1784-1871), de eerste directeur van het conservatorium, en uit een verzameling van 98 Indiase instrumenten die Leopold II een jaar eerder ten geschenke had gekregen van radja Sourindro Mohun Tagore.