Print

fluiten

Fluiten bestaan in myriaden maten en soorten, het is een van de meest verspreide instrumenttypes. Grofweg kunnen we 2 hoofdsoorten onderscheiden : fluiten met windkanaal, zoals de blokfluit, en fluiten zonder windkanaal, zoals de dwarsfluit. Vroege dwarsfluiten waren hoofdzakelijk uit hout gemaakt, latere exemplaren uit metaal. Maar het mim heeft ook ivoren dwarsfluiten, kristallen en zelfs marmeren dwarsfluiten. Tussen de blokfluiten zit ook een merkwaardig stuk : een renaissance altblokfluit in de vorm van een Dorische zuil. De zuil bevat de vingergaten en rust op een voet met sierlijst. Boven op de zuil ligt een dekplaat waarin achteraan een opening voorzien is om het instrument te bespelen.

Media
Images: 
zuilblokfluit