Print

Brusselse cahiers - Muzikale wandelingen

cahiers bruxelloisBrusselse cahiers bruxellois - XLV Promenades musicales - Muzikale wandelingen, Archief van de stad Brussel, Brussel 2013, 413 p.

Dit nummer van het ‘Tijdschrift voor stadsgeschiedenis’ wijdt vier artikels aan het Muziekinstrumentenmuseum.  De bijdragen bespreken de opmerkelijke collecties van het mim, de rijke geschiedenis van het museum, maar ook thema’s zoals de instrumenten afkomstig van Brusselse manufacturen en de Indische collectie komen aan bod. Eén artikel is gewijd aan het ‘musée de la musique’ van Parijs. Een deel van deze ‘Franse collecties’ werd indertijd door François-Joseph Fétis naar Brussel overgebracht en vormde zo de historische basis van de Brusselse collecties.

Enerzijds uitgebreid onderzocht en geannoteerd, anderzijds behapbaar en intrigerend, bieden deze artikels uit de ‘Brusselse cahiers’ de ideale basis om bij te leren over muziek en Brussel.                     

De bijdragen zijn in het Nederlands, Frans of Engels opgesteld.

Prijs: €22,50